Seksuele geaardheid Les

Seksuele geaardheid

Seksuele geaardheid kan van persoon tot persoon verschillen. Mensen bestaan niet alleen uit mannelijk en vrouwelijk geslacht, maar ook in verschillende geaardheden. In het algemeen maakt het feit dat er veel mannelijke en vrouwelijke geslachten zijn, LGBTQ+ mensen niet abnormaal. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit bewezen.

Victoria Milan heeft vandaag de inhoud van “Seksuele Oriëntatie Les” voor u voorbereid. Op deze manier zul je in staat zijn om te leren wat seksuele geaardheden zijn en misschien je eigen seksuele geaardheid te ontdekken. Hier is de inhoud van de “Seksuele Oriëntatie Les” die we voor u hebben voorbereid!

Seksuele geaardheid

Wat is seksuele geaardheid?

Seksuele gerichtheid is de aantrekking van seksuele gevoelens, verlangens en gedragingen tot een bepaald geslacht. Wanneer de seksuele gerichtheid op het andere geslacht gericht is, wordt dit heteroseksueel genoemd, wanneer zij op hetzelfde geslacht gericht is, homoseksueel, en wanneer zij op beide geslachten gericht is, biseksualiteit.

Het bestaan van verschillende seksuele geaardheden is een natuurlijk gevolg van de diversiteit van de menselijke seksualiteit. Geen van deze oriëntaties is natuurlijker, gezonder, superieur, “normaler” dan de andere. In elk van hen is het mogelijk voor een persoon om een gezonde persoonlijkheidsstructuur te ontwikkelen, om harmonieuze en bevredigende interpersoonlijke relaties te hebben, en om diepgaande seksuele en emotionele relaties te hebben.

Seksuele gerichtheid houdt niet rechtstreeks verband met het hebben van mannelijke of vrouwelijke fysieke kenmerken, dat wil zeggen met biologische geslachtskenmerken, of met het hebben van gedragingen en uiterlijke kenmerken die door de samenleving als vrouwelijk of mannelijk worden aanvaard, dat wil zeggen met geslachtskenmerken. Iemands seksuele gerichtheid kan niet worden begrepen door van buitenaf waarnemingen te doen, zij kan alleen worden gekend door de wijze waarop hij/zij zich uit.

Seksuele geaardheid gaat niet alleen over seksuele activiteit; net zoals een man geen seksuele relatie met een vrouw hoeft te hebben om heteroseksueel genoemd te worden, maakt het loutere feit dat een vrouw seksuele fantasieën heeft over een andere vrouw of seksuele of emotionele intimiteit heeft, die persoon nog niet homoseksueel. Seksuele geaardheid kan worden begrepen door te evalueren tot welk geslacht men zich aangetrokken voelt en dat moet multidimensioneel worden geëvalueerd.

Wat zijn de Soorten Seksuele Oriëntatie?

Soorten seksuele geaardheid worden onderverdeeld in vijf verschillende categorieën. Deze categorieën zijn:

Heteroseksueel: Mensen die van het andere geslacht houden en zich daartoe aangetrokken voelen, worden “Heteroseksuelen” genoemd.

Homoseksueel: Iemand die zich aangetrokken voelt tot mensen van het eigen geslacht en die op mensen van het eigen geslacht valt, wordt “Homoseksueel” genoemd.

Biseksueel: Mensen die van beide geslachten houden en zich daartoe aangetrokken voelen, worden biseksuelen genoemd.

Panseksueel: Mensen die zich aangetrokken voelen tot en houden van mensen van elke genderidentiteit worden “Panseksueel” genoemd.

Aseksueel: Mensen die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot andere mensen en daar een hekel aan hebben, worden “Aseksuelen” genoemd.

Seksuele geaardheid

Hoe ontstaat seksuele geaardheid?

Wetenschappers zeggen dat homoseksualiteit geen keuze is; zij zijn het erover eens dat het een onvermijdelijk en natuurlijk gevolg is van prenatale hormonen, epigenetische effecten en een reeks biologische factoren die in de hersenstructuur optreden.

Met andere woorden, geslacht en seksuele geaardheid beginnen vorm te krijgen in de baarmoeder van de moeder voordat zij geboren wordt. Hoewel er geen duidelijke consensus bestaat over hoe de biologie de seksuele geaardheid beïnvloedt, zijn er veel studies die de genetische factor bevestigen.

In het bijzonder wordt het bestaan van genen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de mannelijke seksuele geaardheid op chromosoom “Xq28” ondersteund. De meeste wetenschappers wijzen erop dat het onwaarschijnlijk is dat er één enkel “LGBTQ-gen” of “biologische factor” is die zoiets complex als seksuele geaardheid bepaalt. Er wordt ook gesteld dat het zeer waarschijnlijk het resultaat is van de interactie van genetische, biologische en omgevingsfactoren.

Verandert seksuele geaardheid? Kan zij veranderd worden?

Het is bekend dat seksuele geaardheid niet verandert in het menselijk leven. De menselijke seksualiteit is echter multidimensioneel en vele aspecten van de seksualiteit van een individu kunnen in de loop van de tijd veranderen. In dit verband is het mogelijk dat, hoewel de geaardheid niet verandert, er veranderingen zijn in verlangen, belangstelling, gedachten en gedragingen, die de componenten van seksuele geaardheid zijn.

In samenlevingen waar heteroseksualiteit wordt aanvaard als de normale en enige seksuele geaardheid, aanvaarden individuen zichzelf als heteroseksueel tijdens hun kindertijd en adolescentie. Homoseksuele en biseksuele personen beginnen hun belangstelling voor hun eigen geslacht te beseffen naarmate zij geestelijk en lichamelijk rijper worden.

Deze ontwikkeling doet zich niet bij elk individu op dezelfde leeftijd voor. De meeste mensen met een niet-heteroseksuele geaardheid raken in de war door de onverenigbaarheid met de heteroseksuele identiteit die tot dan toe is ontwikkeld, naarmate de belangstelling duidelijk wordt. Er breekt een periode aan waarin de gevoelens van angst, bezorgdheid, schuld en schaamte als gevolg van de homofobe reacties en de mogelijke afwijzing van de omgeving duidelijk worden.

Er is geen verandering in de geaardheid van de persoon; Met de bewustwording van de homoseksuele of biseksuele geaardheid van de persoon is het ontwikkelingsproces van de seksuele geaardheidsidentiteit (openstelling) ingegaan. Voor zover de persoonlijke ontwikkeling en de interactie met de omgeving het toelaten, kan een persoon een holistische seksuele geaardheidsidentiteit ontwikkelen door zo nodig hulp te krijgen van specialisten in de geestelijke gezondheidszorg.

De rol van geestelijke gezondheidswerkers in dit proces is niet om de persoon homo, biseksueel of heteroseksueel te “maken”, maar om het voor hen gemakkelijker te maken de moeilijkheden waarmee zij worden geconfronteerd te begrijpen, ermee om te gaan, en het voor hen gemakkelijker te maken zichzelf te accepteren zoals zij zijn.

Het gaat erom de vaardigheden van zelfverdediging op rationele wijze te gebruiken tegen homofobe (angst en haat jegens homoseksualiteit en homoseksuelen) reacties en het ongepaste gebruik van mechanismen als verdringing en ontkenning te confronteren. Op die manier wordt de natuurlijke ontwikkelingsgang van de betrokkene voltooid en wordt hij ondersteund bij het verwerven van de gebruikelijke vaardigheden die bij zijn leeftijd horen.

Mensen met een andere seksuele geaardheid dan heteroseksualiteit kunnen zich ongemakkelijk voelen bij deze aspecten, overeenkomstig de heersende normen van de maatschappij waarin zij leven, en kunnen op verschillende manieren proberen deze situatie te ontkennen, te benoemen of te onderdrukken.

Hoewel deze homoseksualiteit en biseksualiteit niet uitsluiten, kunnen zij er wel toe leiden dat het ontsluitingsproces wordt opgeschort. Zelfs als hij in latere perioden zijn eigen geaardheid aanvaardt, kan hij ervoor kiezen deze voor andere mensen te verbergen, ook voor zijn naasten, uit vrees voor homofobe reacties. In passende omstandigheden kan hij/zij ervoor kiezen zijn/haar geaardheid selectief te delen met de mensen om hem/haar heen, om zich open te stellen.

In dit moeilijke proces kunnen de pogingen van de omgeving of gezondheidswerkers met een homofobe benadering de seksuele geaardheid niet veranderen. Ze ondersteunen alleen de onderdrukking of ontkenning ervan. Dergelijke pogingen hebben geen wetenschappelijke geldigheid en zijn onethisch. Geen enkele methode of kracht kan een heteroseksueel homoseksueel of een homoseksueel heteroseksueel maken.

Seksuele geaardheid

Zijn Verschillende Seksuele Geaardheden een Geestesziekte of een Emotioneel Probleem?

Nee! Psychologen, psychiaters en andere gezondheidswerkers zijn het erover eens dat homoseksualiteit geen ziekte, geestelijke stoornis of emotioneel probleem is. Onpartijdig onderzoek gedurende 35 jaar heeft aangetoond dat er geen verband is tussen homoseksuele geaardheid en emotionele of sociale problemen.

In het verleden hebben professionals uit de gemeenschap en de geestelijke gezondheidszorg bevooroordeelde en onrealistische opvattingen over homoseksualiteit verkondigd, omdat informatie over homoseksualiteit werd verkregen van lesbiennes en homo’s die in therapie waren. Toen onderzoekers informatie evalueerden van lesbiennes en homo’s die niet in therapie waren, realiseerden zij zich dat de opvatting dat homoseksualiteit een geestesziekte is, onjuist was.

De American Psychiatric Association onderschreef het belang van nieuw onderzoek in 1973 door de term “homoseksualiteit” te schrappen uit het officiële handboek van alle geestes- en geestesziekten. In 1975 nam de American Psychological Association een resolutie aan die deze verandering ondersteunde. Sommige mensen leggen een verband tussen homoseksuele geaardheid en geestesziekten en bestempelen hen als ziek.

Deze twee verenigingen dwingen alle beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg te verklaren dat dit onrealistisch is. Aangezien homoseksualiteit niet als een geestelijke stoornis wordt geclassificeerd, wordt dit idee versterkt door de bevindingen van nieuw onderzoek van de twee verenigingen.

Conclusie over sexuele geaardheid:

Zoals we in onze les over seksuele geaardheid hebben gezien, is het mogelijk en natuurlijk dat mensen verschillende geaardheden hebben. Mensen kiezen niet uit zichzelf voor verschillende Seksuele Oriëntaties, en ze kunnen er zelfs mee geboren worden.

We hebben dit al vele malen wetenschappelijk bewezen in ons artikel, maar we moeten dit ook vermelden. Verschillende Seksuele Oriëntaties worden niet alleen bij mensen gezien, maar ook bij dieren. Met andere woorden, dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor de hele natuur. Als gevolg van goed onderzoek, kun je ontdekken dat er veel homoseksuele dieren in de natuur zijn.

Deze situatie is dus precies de natuur zelf en is niet abnormaal. Als je een LGBTQ+ persoon bent, hoef je je niet te schamen voor deze situatie en weet je dat het natuurlijk is. En als je lijdt aan deze aandoening en depressief bent, kun je professionele hulp zoeken. Op die manier kun je leren omgaan met de problemen die mensen veroorzaken en kun je meer van jezelf houden. Daarom raden wij u aan om professionele hulp te zoeken.Dat is het voor nu van de inhoud van “Seksuele Oriëntatie Les” voorbereid door Victoria Milan! Als u op zoek bent naar meer inhoud als deze, kunt u op de hoogte blijven van Victoria Milan’s blog. Ook, als u op zoek bent naar een sex partner, Victoria Milan is voor u! Victoria Milaan biedt u de beste service met haar miljoenen gebruikers en unieke functies. Bovendien is de registratie bij Victoria Milaan gratis! Kom op, vind de partner die u zoekt gemakkelijk met Victoria Milan! Klik hier om u aan te melden bij Victoria Milaan!

Posted by
Mertcan Yalcin

Mertcan is a bookworm who graduated from Beykent University. He likes to research and learn new things and for this he preferred the profession of copywriting. His area of expertise is quite diverse. He is highly specialized in relationships. And he has done quite a bit of research on this. His primary goal is to ensure that people are informed in every relationship and take the right steps.